แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นอิตาลี่ผ่านใน 3 วัน

6

สวัสดีค่ะ เรามีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ยุโรปค่ะ ประเทศที่แพลนว่าจะไปคือ สวิตเซอร์แลนด์  อิตาลี่ ฮังการี จึงต้องขอวีซ่าแบบเชงเก้นค่ะ โดยประเทศที่อยู่นานที่สุดคืออิตาลี่ก็ต้องขอวีซ่าอิตาลี่เป็นหลักค่ะ

ยื่นขอวีซ่าที่ไหน

ตอนนี้มีบริษัทที่เข้ามาดูแลการขอวีซ่าเชงเก้นค่ะคือ vfsglobal (www.vfsglobal.com) โดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลีนี้ ตั้งอยู่ที่ ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์  191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  นั่งรถไฟฟ้าลงศาลาแดงถึงเลยค่ะ  ขึ้นลิฟท์ให้ถูกนะคะ ลิฟท์เค้าจะแยกชั้น high ชั้น low ไว้ค่ะ พอถึงชั้น 15 แล้ว ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้า เค้าตรวจสอบเอกสารให้เราในเบื้องต้นแล้วกดบัตรคิวให้ค่ะ (Note: ตอนเราไปถึงเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องถ่ายหน้า passport ไว้ 2 ใบนะคะ – เพื่อนๆถ่ายสำเนากันไว้ก่อนเลยค่ะ จะได้ไม่ต้องไปถ่ายเพิ่ม)

ต้องทำใบนัดก่อนไปยื่นหรือไม่

ไม่ต้องค่ะ เตรียมเอกสารเสร็จแล้วไปยื่นได้เลย  เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

ทาง vfs มีระบุไว้หมดแล้วค่ะ  โดยเค้าให้ดาวน์โหลด Checklist ตามลิ้งค์นี้ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/tourist_checklist_141002.pdf  แปะไว้ที่หน้าเอกสารที่เราจะยื่นด้วยค่ะ เอกสารทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างไม่เว้นแต่ทะเบียนบ้านต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับพร้อมกับแนบฉบับภาษาไทยด้วย  (์Note:เราทำธุรกิจส่วนตัวมีบริษัทเป็นของตัวเองค่ะ)

1. แบบฟอร์มการกรอกวีซ่า  ของเราขอวีซ่าท่องเที่ยวดาวน์โหลดได้ที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Airpit_Transit_Application.pdf  กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

2.รูปถ่าย 2 รูป พื้นขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติ อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

photospecification

3.Passport ตัวจริง โดยจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 90 วันนับแต่วันตามระยะเวลาที่ขอวีซ่าหมดอายุ และ จะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันยื่นขอวีซ่า

4.ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับที่ระบุชื่อผู้ขอวีซ่าอย่างชัดเจน อย่างเราไป 2 คนก็ book ชื่อทั้ง 2 คนในเอกสารเดียวกันเลยค่ะ วิธีการคือเราหา agent ตั๋วเครื่องบินในไทย แล้วเมล์ไปหาเขา บอกว่าจะไปที่ไหนบ้าง (ของเราไปกลับแบบ Multi-City) ขอราคาดีๆหน่อย แล้วให้เขาเมล์กลับมาบอก ทาง agent เขาจะให้ choice เราเลือกประมาณ 2-3 สายการบินค่ะ เราก็เลือกไปพร้อมส่งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงตาม passport ทาง agent ก็จะดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้และส่งใบจองมาให้เราทางเมล์ค่ะ เราก็ปริ้นท์ออกมาแนบกับเอกสารได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้ยังไม่มีการเสียเงินใดๆ เพราะเขาจะให้เราโอนผ่านบัญชีธนาคาร เราก็ยังไม่ต้องโอนค่ะ พอได้ Visa แล้วค่อยหาตั๋วใหม่ค่ะ เพราะตั๋วที่เขา book ให้นี้ซักพักก็จะถูก cancel โดยอัตโนมัติค่ะ (ใน checklist บอกให้มีหัวจดหมายยืนยันจากสายการบิน เราไม่มีก็ผ่านค่ะ เพราะซื้อผ่าน agent)

5.-6. ตาม checklist เราไม่ต้องใช้ ขอข้ามนะคะ

7.ใบจองโรงแรมตลอดทริป ให้ไปจองที่ booking.com โดยระบุชื่อ guest ที่พักให้ครบทุกคนในเอกสารเดียวกันค่ะ ใน checklist บอกให้มีตราประทับของโรงแรม ของเราไม่มีค่ะ ปริ้นท์สดจาก booking ก็ผ่านค่ะ

8.แผนการท่องเที่ยวตลอดทริปว่าจะไปเที่ยวไหนบ้าง ระบุวันทุกวัน เมืองทุกเมืองที่จะเที่ยวให้ชัดเจน ทำเป็นตารางให้เขาดูค่ะ ของเราทำแค่ A4 แผ่นเดียวจบค่ะ

9.Statement ย้อนหลัง 3 เดือนค่ะ ของเรา print จาก Internet Banking แล้วรับรองสำเนาถูกต้องเอา เลือกบัญชีธนาคารที่เรามีการเคลื่อนไหวตลอด 3 เดือนนะคะ พร้อมกับถ่ายสำเนาหน้า book bank และเอาตัวจริงแนบไปด้วยค่ะ(เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คืน)  พร้อมไปกับที่แบงก์เพื่อขอให้เขาออก bank certificate (ใบรับรองทางการเงิน)ให้เราค่ะโดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 15 วันนะคะ ค่าบริการก็ประมาณ 100-200 บาทค่ะ

10.ตามที่บอกไปว่าเรามีบริษัทของตัวเอง เราก็ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่อัพเดทล่าสุดไม่เกิน 1 เดือนพร้อมแปลอังกฤษแนบไปด้วย ซึ่งเราแปลเองค่ะ  สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินเหลือในแบงก์ เราคุยกับเจ้าหน้าที่เค้าบอกว่าแค่ให้มีเงินในธนาคารคงเหลืออยู่ 40,000 บาทก็พอแล้วค่ะ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่นานแค่ไหนนะคะ เอาให้พอดำรงชีพค่ะ (ใครทำงานบริษัทก็ให้ HR ออกหนังสือรับรองการทำงานให้ค่ะ)

11.ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้าน (Note: ของเรายื่นแล้วเค้าให้คืนหมดเลยค่ะ ไม่เก็บไว้แม้แต่สำเนา อุตส่าห์นั่งแปลเอกสารทั้งคืน)

12.-13. ตาม checklist เราไม่ต้องใช้ ขอข้ามนะคะ

14.ใบประกันสุขภาพและการเดินทางให้ครอบคลุมวันเวลาตลอดทริปที่ไปเที่ยวค่ะตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินและวันถึงประเทศไทยเลยค่ะ อันนี้เราต้องซื้อเลยประมาณ 1,000-1,100 แล้วแต่วงเงิน ถ้าวีซ่าไม่ผ่านมาสามารถไปขอเงินคืนได้ค่ะ อันนี้เป็นรายชื่อบริษัทประกันที่ทางสถานฑูตรับรอง http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Medical_Insurance_Companies_021014.pdf

15.-16. ตาม checklist เราไม่ต้องใช้ ขอข้ามนะคะ

17.สำเนาหน้า passport ไว้ 2 ใบ (ถ้าพาสปอร์ตเก่าเคยได้เชงเก้นหรือเคยมีวีซ่าอังกฤษก็ให้ถ่ายสำเนาแนบไปด้วยค่ะ)

เราใช้เวลาเตรียมเอกสารประมาณ 1 วันเต็มค่ะ  ไม่ยากแต่ต้องละเอียดนิดนึงค่ะ พวกเอกสารแปลหรือเอกสารต่างๆ ให้เราพยายามเก็บไว้ในเมล์ด้วยนะคะ เผื่อมีอะไรต้องแก้ไข จะได้ไปหาร้านอินเตอร์เน็ตข้างหน้าตึกเพื่อปริ้นท์มาใหม่ค่ะ ให้เข้าไปถามร้าน kodak ด้านหน้า เค้าจะแนะนำร้านอินเตอร์เน็ต ที่มีบาร์เบอร์อยู่ชั้น 2 ค่ะ

การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ติดตามได้ที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/track_application.html   พร้อมกันนี้จะมี SMS มาแจ้งเตือนถ้าเราสมัครไว้ค่ะ

-Visa application, ref no. ITTH/xxx/xxx/xx has been dispatched to The Italy Embassy for processing

-Visa application ref no ITTH/xxx/xxx/xx is under process at The Italy Embassy

-Processed application has been handed over to (Courier company name) on 12/01/2015. You can track the movement of your application envelope on the website (Courier partner website address) using the (Courier Company name) Reference Number  (ผ่านแล้วจ้า เราเลือกส่งแบบ EMS ค่ะ)

เราไปยื่นวันพฤหัสที่ 8/1/15 ค่ะ คนน้อยมากคง low season พอวันจันทร์ผลก็คือผ่านเลยค่ะ เย้

ตัวอย่างการแปลทะเบียนบ้าน

trans-ทะเบียน

ตัวอย่างการแปลหนังสือรับรองบริษัท

trans-บริษัท

 

About Author

อยู่ในวงการด้าน Women Fashion E-commerce มากว่า 10 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดสินค้าผู้หญิงออนไลน์ จับประเด็นสินค้าดึงจุดเด่นเพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ มีทักษะในการเขียน Content ให้สนุกน่าสนใจ ฝากติดตามด้วยนะคะ :D

6 Comments

  1. หวัดดีครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดข้างบนนี้ คือ ผมมีแฟนชาวอิตาลี ตอนนี้เค้าท้องอยู่ แล้วเค้าต้องไปเกิดลูกที่บ้านเค้า และอยากให้ผมไปด้วย ผมก็เลยต้องไป ทั้งๆที่มีงานที่ต้องทำอยู่ คือผมเปิดเกสเฮาส์อยู่ที่อำเภอปายครับ ผมอยากจะถามว่าผมจะทำยังไงให้ขอวีซ่าได้ง่ายสุดคับ เพราะแฟนผมจะต้องบินวันที่18เดือนหน้าแล้วครับ

Leave A Reply

© 2014 Ladyissue.com เว็บผู้หญิง รีวิวเครื่องสำอาง ความสวยความงาม แฟชั่นอัพเดท | designed by tonapp design