แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นอิตาลี่ผ่านใน 3 วัน

8

สวัสดีค่ะ เรามีแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ยุโรปค่ะ ประเทศที่แพลนว่าจะไปคือ สวิตเซอร์แลนด์  อิตาลี่ ฮังการี จึงต้องขอวีซ่าแบบเชงเก้นค่ะ โดยประเทศที่อยู่นานที่สุดคืออิตาลี่ก็ต้องขอวีซ่าอิตาลี่เป็นหลักค่ะ

ยื่นขอวีซ่าที่ไหน

ตอนนี้มีบริษัทที่เข้ามาดูแลการขอวีซ่าเชงเก้นค่ะคือ vfsglobal (www.vfsglobal.com) โดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลีนี้ ตั้งอยู่ที่ ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์  191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  นั่งรถไฟฟ้าลงศาลาแดงถึงเลยค่ะ  ขึ้นลิฟท์ให้ถูกนะคะ ลิฟท์เค้าจะแยกชั้น high ชั้น low ไว้ค่ะ พอถึงชั้น 15 แล้ว ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้า เค้าตรวจสอบเอกสารให้เราในเบื้องต้นแล้วกดบัตรคิวให้ค่ะ (Note: ตอนเราไปถึงเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องถ่ายหน้า passport ไว้ 2 ใบนะคะ – เพื่อนๆถ่ายสำเนากันไว้ก่อนเลยค่ะ จะได้ไม่ต้องไปถ่ายเพิ่ม)

ต้องทำใบนัดก่อนไปยื่นหรือไม่

ไม่ต้องค่ะ เตรียมเอกสารเสร็จแล้วไปยื่นได้เลย  เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

ทาง vfs มีระบุไว้หมดแล้วค่ะ  โดยเค้าให้ดาวน์โหลด Checklist ตามลิ้งค์นี้ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/tourist_checklist_141002.pdf  แปะไว้ที่หน้าเอกสารที่เราจะยื่นด้วยค่ะ เอกสารทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างไม่เว้นแต่ทะเบียนบ้านต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับพร้อมกับแนบฉบับภาษาไทยด้วย  (์Note:เราทำธุรกิจส่วนตัวมีบริษัทเป็นของตัวเองค่ะ)

1. แบบฟอร์มการกรอกวีซ่า  ของเราขอวีซ่าท่องเที่ยวดาวน์โหลดได้ที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Airpit_Transit_Application.pdf  กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

2.รูปถ่าย 2 รูป พื้นขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  หากรูปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติ อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าได้ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

photospecification

3.Passport ตัวจริง โดยจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 90 วันนับแต่วันตามระยะเวลาที่ขอวีซ่าหมดอายุ และ จะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันยื่นขอวีซ่า

4.ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับที่ระบุชื่อผู้ขอวีซ่าอย่างชัดเจน อย่างเราไป 2 คนก็ book ชื่อทั้ง 2 คนในเอกสารเดียวกันเลยค่ะ วิธีการคือเราหา agent ตั๋วเครื่องบินในไทย แล้วเมล์ไปหาเขา บอกว่าจะไปที่ไหนบ้าง (ของเราไปกลับแบบ Multi-City) ขอราคาดีๆหน่อย แล้วให้เขาเมล์กลับมาบอก ทาง agent เขาจะให้ choice เราเลือกประมาณ 2-3 สายการบินค่ะ เราก็เลือกไปพร้อมส่งชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงตาม passport ทาง agent ก็จะดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้และส่งใบจองมาให้เราทางเมล์ค่ะ เราก็ปริ้นท์ออกมาแนบกับเอกสารได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้ยังไม่มีการเสียเงินใดๆ เพราะเขาจะให้เราโอนผ่านบัญชีธนาคาร เราก็ยังไม่ต้องโอนค่ะ พอได้ Visa แล้วค่อยหาตั๋วใหม่ค่ะ เพราะตั๋วที่เขา book ให้นี้ซักพักก็จะถูก cancel โดยอัตโนมัติค่ะ (ใน checklist บอกให้มีหัวจดหมายยืนยันจากสายการบิน เราไม่มีก็ผ่านค่ะ เพราะซื้อผ่าน agent)

5.-6. ตาม checklist เราไม่ต้องใช้ ขอข้ามนะคะ

7.ใบจองโรงแรมตลอดทริป ให้ไปจองที่ booking.com โดยระบุชื่อ guest ที่พักให้ครบทุกคนในเอกสารเดียวกันค่ะ ใน checklist บอกให้มีตราประทับของโรงแรม ของเราไม่มีค่ะ ปริ้นท์สดจาก booking ก็ผ่านค่ะ

8.แผนการท่องเที่ยวตลอดทริปว่าจะไปเที่ยวไหนบ้าง ระบุวันทุกวัน เมืองทุกเมืองที่จะเที่ยวให้ชัดเจน ทำเป็นตารางให้เขาดูค่ะ ของเราทำแค่ A4 แผ่นเดียวจบค่ะ

9.Statement ย้อนหลัง 3 เดือนค่ะ ของเรา print จาก Internet Banking แล้วรับรองสำเนาถูกต้องเอา เลือกบัญชีธนาคารที่เรามีการเคลื่อนไหวตลอด 3 เดือนนะคะ พร้อมกับถ่ายสำเนาหน้า book bank และเอาตัวจริงแนบไปด้วยค่ะ(เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คืน)  พร้อมไปกับที่แบงก์เพื่อขอให้เขาออก bank certificate (ใบรับรองทางการเงิน)ให้เราค่ะโดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 15 วันนะคะ ค่าบริการก็ประมาณ 100-200 บาทค่ะ

10.ตามที่บอกไปว่าเรามีบริษัทของตัวเอง เราก็ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่อัพเดทล่าสุดไม่เกิน 1 เดือนพร้อมแปลอังกฤษแนบไปด้วย ซึ่งเราแปลเองค่ะ  สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินเหลือในแบงก์ เราคุยกับเจ้าหน้าที่เค้าบอกว่าแค่ให้มีเงินในธนาคารคงเหลืออยู่ 40,000 บาทก็พอแล้วค่ะ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่นานแค่ไหนนะคะ เอาให้พอดำรงชีพค่ะ (ใครทำงานบริษัทก็ให้ HR ออกหนังสือรับรองการทำงานให้ค่ะ)

11.ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้าน (Note: ของเรายื่นแล้วเค้าให้คืนหมดเลยค่ะ ไม่เก็บไว้แม้แต่สำเนา อุตส่าห์นั่งแปลเอกสารทั้งคืน)

12.-13. ตาม checklist เราไม่ต้องใช้ ขอข้ามนะคะ

14.ใบประกันสุขภาพและการเดินทางให้ครอบคลุมวันเวลาตลอดทริปที่ไปเที่ยวค่ะตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินและวันถึงประเทศไทยเลยค่ะ อันนี้เราต้องซื้อเลยประมาณ 1,000-1,100 แล้วแต่วงเงิน ถ้าวีซ่าไม่ผ่านมาสามารถไปขอเงินคืนได้ค่ะ อันนี้เป็นรายชื่อบริษัทประกันที่ทางสถานฑูตรับรอง http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Medical_Insurance_Companies_021014.pdf

15.-16. ตาม checklist เราไม่ต้องใช้ ขอข้ามนะคะ

17.สำเนาหน้า passport ไว้ 2 ใบ (ถ้าพาสปอร์ตเก่าเคยได้เชงเก้นหรือเคยมีวีซ่าอังกฤษก็ให้ถ่ายสำเนาแนบไปด้วยค่ะ)

เราใช้เวลาเตรียมเอกสารประมาณ 1 วันเต็มค่ะ  ไม่ยากแต่ต้องละเอียดนิดนึงค่ะ พวกเอกสารแปลหรือเอกสารต่างๆ ให้เราพยายามเก็บไว้ในเมล์ด้วยนะคะ เผื่อมีอะไรต้องแก้ไข จะได้ไปหาร้านอินเตอร์เน็ตข้างหน้าตึกเพื่อปริ้นท์มาใหม่ค่ะ ให้เข้าไปถามร้าน kodak ด้านหน้า เค้าจะแนะนำร้านอินเตอร์เน็ต ที่มีบาร์เบอร์อยู่ชั้น 2 ค่ะ

การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ติดตามได้ที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/track_application.html   พร้อมกันนี้จะมี SMS มาแจ้งเตือนถ้าเราสมัครไว้ค่ะ

-Visa application, ref no. ITTH/xxx/xxx/xx has been dispatched to The Italy Embassy for processing

-Visa application ref no ITTH/xxx/xxx/xx is under process at The Italy Embassy

-Processed application has been handed over to (Courier company name) on 12/01/2015. You can track the movement of your application envelope on the website (Courier partner website address) using the (Courier Company name) Reference Number  (ผ่านแล้วจ้า เราเลือกส่งแบบ EMS ค่ะ)

เราไปยื่นวันพฤหัสที่ 8/1/15 ค่ะ คนน้อยมากคง low season พอวันจันทร์ผลก็คือผ่านเลยค่ะ เย้

ตัวอย่างการแปลทะเบียนบ้าน

trans-ทะเบียน

ตัวอย่างการแปลหนังสือรับรองบริษัท

trans-บริษัท

 

8 Comments

  1. Asma Chutipasakulrat on

    เมื่อวานนี้คือ21-6-17ดิฉันได้ไปยื่นวีซ่าแล้วค่ะตอนนร้เครียดมากคือกลัวไม่ผ่านเกี่ยวกับเอกสารดิฉันเตรียมไปแค่ทะเบียนบ้านใบหย่าและใบเปลี่ยนชื่อสกุลและโฉนดที่ดินเพราะแฟนบอกว่าไม่ต้องใช้บัญชีย้อนหลังหรืออะไรเพราะแกการันตีแล้ว..คืองงกับแกมากค่ะไม่ให้เราดูเอกสารแกเลยไปถึงก็เอาเอกสารไปแปลที่นั้นและจัดการทุกอย่างที่นั้นแสกนด์นิ้วมือเสร็จก็กลับมาทั้งที่งง..เพราะถามแฟนไม่ให้คำตอบไรเลยพอวันนี้ดิฉันกลับมาช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่สถานฑูตโทรมาสอบถามบางอย่างค่ะ…ตอนนี้ยังเครียดมากเลยค่ะเพราะคิดว่าเอกสารเรามันอ่อนรึเปล่า..เลยเปิดดูประสพการณ์ของคนอื่นๆอะค่ะ…อยากทราบว่ากรณีเรายื่นไปแล้วนี่อย่างช้ากีาวันรู้ผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ..รบกวนท่านที่มีประสพการณ์ดีๆแนะนำและให้คำตอบดิฉันด้วยนะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

  2. Anonymous on

    สวัสดีค่ะ เพิ่งไปทำมา ค่ะ ก็อ่านกระทู้มา เยอะ แต่เล่าไม่ละเอียดค่ะ ของเรา มีคนเชิญ ต้องให้คนเชิญทำหนังสือเชิญมา หนังสือเชิญต้องเป็นแบบฟอร์มใหม่นะค่ะ ที่อยู่หน้า เว็บเป็นของเก่า ใช้ไม่ได้ค่ะ จะต้องเสียเวลา ให้คนเชิญส่งมาใหม่ เสียเวลามากค่ะ เราก็ปริ้นเอกสารไปเยอะ ใบจองโรงแรมไม่ใช้ งง มาก เขาจะติดไว้ ด้านหน้า ถ้าไป อิตาลี จะต้องใช้เงินขั้นต่ำ อาทิตย์ละ 250 ยูโรถ้า 2 อาทิตย์ ก็ 500 คิดเป็นเงินไทย 20,000 บาท เดียวนี้ ต้องจองนัดหมาย ผ่านเว็บไซด์ เท่านั้น ถ้าไม่จอง ออนไลน์ บอกไว้เลยนะค่ะ ว่า ไม่ได้ทำ เขา/ไม่มารับค่ะ

  3. หวัดดีครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดข้างบนนี้ คือ ผมมีแฟนชาวอิตาลี ตอนนี้เค้าท้องอยู่ แล้วเค้าต้องไปเกิดลูกที่บ้านเค้า และอยากให้ผมไปด้วย ผมก็เลยต้องไป ทั้งๆที่มีงานที่ต้องทำอยู่ คือผมเปิดเกสเฮาส์อยู่ที่อำเภอปายครับ ผมอยากจะถามว่าผมจะทำยังไงให้ขอวีซ่าได้ง่ายสุดคับ เพราะแฟนผมจะต้องบินวันที่18เดือนหน้าแล้วครับ

Leave A Reply

© 2014 Ladyissue.com เว็บผู้หญิง รีวิวเครื่องสำอาง ความสวยความงาม แฟชั่นอัพเดท | designed by tonapp design