Blog Style Listing Example

1.        กัดผ้าให้แน่นพอสมควรไว้ 1 ชั่วโมง หลังจากการถอนฟันหรือผ่าตัด  แล้วคายผ้าทิ้ง  หากมีเลือดไหลออกมาอีก  ให้กัดผ้าที่สะอาดใหม่อีก 1 ชั่วโมง 2.        ถ้าเลือดไหลไม่หยุดภายหลังการถอนฟัน  หรือผ่าฟันคุด  ห้ามอมน้ำแข็ง  ควรใช้นำแข็งห่อประคบนอกปากบริเวณที่ถอนฟัน  หรือบริเวณแผลผ่าตัด 3.        ห้ามบ้วนน้ำหรือน้ำยาใดๆ ในวันแรก  ถ้าจำเป็นให้บ้วนเบาๆ …

เพราะฟันน้ำนมองลูก จะมีการสร้างตัวของฟัน ตั้งแต่แม่มีอายุครรภ์ได้ประมาณ 6 สัปดาห์ การสร้างตัวของฟันนั้น ก็ต้องการสารอาหารหลายชนิด เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย

อาการนอนกรน เกิดจากการที่อากาศเคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบลง ซึ่งมักเกิดจากการผ่อนคลายหรือหย่อนตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนขณะ นอนหลับ