ควรรู้! วิธีบูชาพญานาค ที่ไม่ควรพลาด

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเป็นเรื่องที่หลายคนศรัทธามาอย่างยาวนาน ด้วยเชื่อว่าการบูชาด้วยใจจริงจะทำให้พญานาคคุ้มครองและให้พรแก่ผู้บูชาที่ประพฤติดี และการบูชาพญานาคก็เป็นความเชื่อส่วนบุคล ที่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้ แต่ถ้าเชื่อก็ควรจะอยู่บนพื้นนฐานที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน สำหรับคนที่อยากบูชาพญานาค แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง เรารวมวิธีมาฝากกันค่ะ

วิธีบูชาพญานาค

เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพญานาคได้ตามวัดหรือตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพญานาค รวมถึงยังมีการทำวัตถุมงคลให้ผู้ที่ศรัทธาได้เช่าบูชา ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น รูปภาพ เหรียญ ลูกแก้ว หรือเป็นยันต์ไว้พกติดตัว ซึ่งของเหล่านี้จะต้องมีวิธีการบูชาเพื่อเสริมสิริมงคล ใครที่มีอยู่ ก็ควรรู้วิธีบูชากันค่ะ

ถวายบุญให้

เนื่องจากตามตำนานในพระพุทธศาสนา มีนาคที่เลื่อมใสมาบวชในพระพุทธศาสนา แต่ไม่อาจจะสำเร็จในธรรมได้ดั่งมนุษย์ จึงจำต้องลาสิกขา แต่ได้ขอพระพุทธเจ้าไว้ว่า ผู้ที่จะบวชเป็นพระ ก่อนที่จะบวชเป็นพระขอให้อยู่ในฐานะนาคเอาไว้ เพื่อให้รำลึกถึงตนไปชั่วกาลนาน ดั่งนั้นก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทจึงต้องมีการห่มขาวเป็นนาคเสียก่อนบวชพระ

ดังนั้น ผู้ที่บูชาพญานาคหากต้องการบุญสัมพันธ์กับพญานาค เมื่อทำบุญใดๆ ในเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นงาน กฐิน เข้าพรรษา ออกพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง วันวิสาขบูชา ทอดผ้าป่า หรือแม้กระทั่งใส่บาตร น้อมบุญเหล่านั้นอุทิศถึงพญานาคหรือระลึกถึง ทำเป็นประจำก็จะช่วยให้เป็นบุญสัมพันธ์กับพญานาคได้

ทำพิธีบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ

โดยในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือวันขึ้น 15 ค่ำตามปฏิทินไทย คนที่บูชาพญานาคสามารถนำสิ่งของบูชาที่เป็นรูปพญานาคออกมาตั้งบูชาจะแช่น้ำหรือประพรมด้วยน้ำ จะทาด้วยน้ำมันจันทน์ด้วยก็ได้ วิธีบูชาสามารถตั้งโต๊ะบูชา เตรียมของสักการะบูชา และสวดบูชาพญานาคในวันขึ้น 15 ค่ำ จะช่วยเสริมความสิริมงคลมากกว่า

เตรียมของสักการะบูชา

ของสักการะบูชาจะนิยมเป็นดอกไม้อย่างดอกมะลิ ดอกบัว ดอกดาวเรือง เครื่องสังเวยจะเป็นผลไม้ เช่น กล้วย มะพร้าว แก้งมังกร ทับทิม ส้ม หรือผลไม้ตามฤดูกาลที่เป็นมงคล แต่จะไม่ถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด เพราะพญานาคท่านเป็นผู้ที่ถือศีล รวมถึงต้องถวายน้ำอีกด้วย

แต่บางครั้งก็สามารถบูชาได้โดยไม่ต้องถวายสิ่งของใดก็ได้ แต่ต้องสวดมนต์ นั่งสมาธิ ท่องคาถา ตั้งมั่นในจิตเป็นบุญกุศลส่งถึงพญานาคที่นับถือก็ได้ และสิ่งของสักการะแม้จะนิยมให้เป็นจำนวน 3,5,9 แต่ก็สามารถจัดได้ตามแต่คนศรัทธาสะดวกไม่เดือดร้อน

บูชาด้วยการสวดมนต์

สำหรับบทบูชาพญานาค ทางเว็บ www.klangpanya.com ได้แนะนำให้สวด “บทขันธปิตร” เป็นบทสวดแผ่เมตตาให้แก่พญานาคราชทุกตระกูล เพื่อความเป็นมงคลและจิตใจสงบขึ้นได้ มีเนื้อหาดังนี้

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง                      เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง                  เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง                  เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง                 เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ                 มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ                มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา              สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ                  มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ………………. มีความเชื่อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

ผู้ที่บูชาพญานาคจะต้องดำรงตนอยู่ในความดี ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร ทำบุญให้ทานแก่ผู้ยากไร้ตามกำลังของตนเอง สวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำ แล้วน้อมบุญระลึกพญานาคสม่ำเสมอ ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถบูชาพญานาคได้ค่ะ

รวมถึงใครที่อยากทำบุญเพื่อสร้างบุญสัมพันธ์กับพญานาค ในช่วงนี้สามารถทำบุญกับงาน งานกฐินพระราชทาน วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร (วัดป่าบ้านนามน) วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 โดยวัดป่านาคนิมิตต์เป็นสถานที่ หลวงปู่มั่น เคยปักกลด และวัดป่านาคนิมิตต์ได้สร้างบนที่พญานาคมาทำรอยไว้ให้หลวงปู่มั่น นับเป็นผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นแสดงธรรม มุตโตทัย ที่หลวงพ่อวิริยังค์ ได้บันทึกไว้ สามารถโอนเงินทำบุญแบบออนไลน์ได้ที่ กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ 2564 ธนาคารออมสิน 020371115625 ส่งบุญถึงทุกท่านเสมือนท่านได้กระทำด้วยมือตนเองได้เลยค่ะ

Image :  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร, Mon-Nakara มนต์นครา, www.facebook.com/DDNARD

LADYISSUE คือ เว็บผู้หญิงอันดับ  1  อัพเดทกระแสฮิต ทาง LINE ฟรี !
Add friend ที่ ID : @ladyissue
เพิ่มเพื่อน

About Author

เว็บผู้หญิงอันดับหนึ่ง รีวิวเครื่องสำอาง ฮาวทูแต่งหน้า อัพเดทแฟชั่น โปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับสาวๆ อย่าลืมติดตาม Facebook และ instagram ของเรานะคะ

Comments are closed.

© 2014 Ladyissue.com เว็บผู้หญิง รีวิวเครื่องสำอาง ความสวยความงาม แฟชั่นอัพเดท | designed by tonapp design