5 พระมหาเจดีย์องค์สำคัญของไทย ที่ควรไปสักการะเสริมมงคลชีวิต!

ว่ากันว่าหากได้ไปสักการะพระมหาเจดีย์องค์สำคัญๆ ในไทย จะทำให้มีบุญมาก ขอพรสิ่งใดมักสมปรารถนาดังใจ หลายคนจึงอยากไปกราบไหว้ขอพร รวมถึงอยากไปเห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมของเจดีย์แต่ละแห่ง วันนี้เราก็เลยรวมพระมหาเจดีย์องค์สำคัญๆ ของไทย ที่ควรจะไปสักครั้งในชีวิตมาแนะนำกันค่ะ #สาธุ

1. พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2153 และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง พ.ศ.2199 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดประจำหัวเมืองธนบุรี จากนั้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 จึงเริ่มจัดสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล โดยนำรูปแบบมาจากเจดีย์ของวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมไม้สิบสอง มีฐานเก้าชั้น ผสมผสานรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และล้านนา ใช้เวลา 9 ปี และสร้างเสร็จในวันที่ 26 สิงหาคม 2555

โดยภายในประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลก สร้างด้วยแก้วสีเขียวมรกต โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ พญานาค 80 ตน เท่ากับพระชนมายุของพระพุทธเจ้า เพื่อปกป้ององค์พระธาตุ เป็นพระมหาเจดีย์ที่โด่งดังมีชาวพุทธและนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยากไปเห็นกับตาสักครั้ง ทั้งความสวยงามและความศรัทธา ทำให้เป็นอีกหนึ่งพระมหาเจดีย์ที่ควรไปสักการะสักครั้ง

2. พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่บนดอย ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ มีความสูงจากพื้นราบเชียงใหม่ประมาณเกือบ 700 เมตร โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 โดยทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็น 2 ส่วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล ทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายว่าหากช้างหยุดลงตรงไหนก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ พระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นที่ ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ

โดยพระธาตุดอยสุเทพเป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น แบบศิลปะล้านนา ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุจะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน หลายคนไปขอพรและมักจะสมหวังดังใจ จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งเชียงใหม่ ที่ใครๆ ต่างอยากไปสักการะขอพรองค์พระธาตุนั่นเอง

3. พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง หรือ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) ตั้งอยู่บริเวณจุดที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีตำนานเล่าว่าพระธาตุดอยตุงถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช โดยพระมหากัสสะปะเถระ ได้อาราธนาอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้ามาถวาย และมีการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้สิบสองคล้ายกับ พระธาตุดอยสุเทพ ไว้ที่ดอยนี้ และทำตุง (ธง) ปักเอาไว้บนยอดเขา และกำหนดฐานเจดีย์จากระยะของตุงที่ปลิวสะพัด

ต่อมาในสมัย เจ้ามังรายนราช แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ พระมหาวชิรโพธิเถระ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ มาถวาย จึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมา พระธาตุดอยตุง จึงมีเจดีย์ 2 องค์ ก่อนจะมีการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้สะดวกต่อการไปนมัสการพระธาตุได้สะดวกขึ้น เนื่องจากเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญอีกแห่ง ที่มีผู้คนแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพระเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี

4. พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ในกลางเมืองลำพูน โดยมีพระมหาเจดีย์อย่าง พระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นสัญลักษณ์ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ และเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

เป็นอีกแห่งที่มีผู้คนนิยมไปเที่ยวให้เห็นความงดงามด้วยสายตา รวมถึงขอพรสมหวังดังใจ โดยเฉพาะคนเกิดปีระกา ควรไปสักการะพระธาตุหริภุญชัยสักครั้ง เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

5. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม จ.ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อยู่ใน จ.ร้อยเอ็ด เป็นองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ ชั้นบนสูงสุดเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยังประดิษฐานรูปเหมือนสลักหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีตและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนในจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานซึ่งเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย

โดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงรวบรวมเรื่องราวของครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นศูนย์กลางสำหรับไว้ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและสักการะ และกลายเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญที่ผู้คนมากมายอยากไปเห็นความงดงาม และสักการะขอพร

พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร

และอีกหนึ่งพระมหาเจดีย์ที่กำลังจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใน จ.สกลนคร ก็คือ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์ โดยบุญใหญ่ในการสร้างพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ นำโดย หลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ สืบเนื่องจากวัดป่านาคนิมิตต์นั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่เสาร์ กันตสีโลมหาเถระ ได้เดินธุดงค์มาปักกลดในพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ก็ได้เดินธุดงค์ตามรอยหลวงปู่เสาร์มา และเลือกขยับมาปักกลดในพื้นที่วัดป่านาคนิมิตต์ในปัจจุบัน และก่อตั้งเป็นวัดขึ้น โดยมีนิมิตจากพญานาค ที่เชื่อว่ามีการทำรอยพญานาคในจุดที่จะสร้างกุฏิ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดป่านาคนิมิตต์

โดยมีพระมหาเถระรูปสำคัญของประเทศไทยมากมายที่เคยมาปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ, หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร, หลวงปู่คำพอง ติสโส เป็นต้น และในปัจจุบัน หลวงปู่อว้าน เขมโก เป็นเจ้าอาวาสที่คอยดูแลสานต่อ รวมถึงกำลังจะก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์สำคัญขึ้นที่นี่นั่นเอง

ทั้งนี้หากใครอยากร่วมทำบุญ งานกฐินพระราชทาน วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 หรือร่วมบริจาคเพื่อสมทบสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ก็สามารถโอนเงินทำบุญแบบออนไลน์ได้ที่

กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ 2564 ธนาคารออมสิน 020371115625 

ขอบคุณข้อมูลและรูปจาก วัดปากน้ำ, museumthailand, suthep, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, watphathatdoitung, wikipedia, wikipedia, watpratadhariphunchai, lamphun, buengnakorn, JDchaimongkol, boontoday, วัดป่านาคนิมิตต์, โครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

LADYISSUE คือ เว็บผู้หญิงอันดับ  1  อัพเดทกระแสฮิต ทาง LINE ฟรี !
Add friend ที่ ID : @ladyissue
เพิ่มเพื่อน

About Author

เว็บผู้หญิงอันดับหนึ่ง รีวิวเครื่องสำอาง ฮาวทูแต่งหน้า อัพเดทแฟชั่น โปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับสาวๆ อย่าลืมติดตาม Facebook และ instagram ของเรานะคะ

Leave A Reply

© 2014 Ladyissue.com เว็บผู้หญิง รีวิวเครื่องสำอาง ความสวยความงาม แฟชั่นอัพเดท | designed by tonapp design