PR

ภัยเงียบ ! เลี้ยงลูกด้วยมือถือ แท็บเล็ต คุณหมอแนะ ผู้ปกครองพาเด็ก “เล่น” ตามธรรมชาติ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม้กระทั่งการเลี้ยงดูลูกหลานของผู้ปกครองยุคใหม่ที่มักปล่อยน้องๆ อยู่ติดกับหน้าจอมือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ ทีวี เป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว อาทิ สมาธิสั้น อารมณ์ไม่ดี แปรปรวน พฤติกรรมก้าวร้าว นอนไม่หลับ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ พฤกษา นำโดย คุณธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังรากฐาน สร้างความพร้อม สู่การเริ่มต้นชีวิตครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน จัดงานเปิด โครงการ พฤกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ต้นแบบสนามเด็กเล่นส่วนกลาง ตามรอย “เล่นตามพ่อ” ของ อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิ สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ซึ่งน้อมนำหลักการเลี้ยงดูในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามวิถีธรรมชาติของสมเด็จย่า มาเป็นแบบอย่าง ณ โครงการบ้านพฤกษา เทพารักษ์ – เมืองใหม่ โดยร่วมมือกับ โรงพยาบาลวิมุต, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวแนะนำด้วยว่า การเล่นของเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับบุคคล พ่อ แม่ เพื่อน พี่ น้อง หรือ สิ่งของ ธรรมชาติ ต้นไม้ สนามหญ้า ดิน ทราย การวิ่ง ปีนป่าย เล่นบทบาทสมมุติ เล่นดนตรี อ่านหนังสือ ทำการบ้าน ล้วนมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งและไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นการกระตุ้นสมองให้เปิดรับความสุข ผ่านความรู้สึก สนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดเป็นวงจรการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัยตามธรรมชาติ ครบทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ จินตนาการ สติปัญญา โดยผู้ปกครองควรแบ่งเวลาชวน บุตร หลาน ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านช่วงเวลาเช้าหรือเย็นตามสะดวก ให้เด็กๆได้พบกับประสบการณ์จริง สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัว ต้นไม้ สัตว์ อากาศ รวมไปถึงช่วยในเรื่องการปรับตัวเข้าสังคม ทำความรู้จักเพื่อนบ้าน เพื่อนใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการเล่นของเด็กอย่างอิสระ ไม่ตีกรอบทางความคิด ไม่คาดหวัง ให้เด็กรู้จักแพ้บ้าง รู้จักการแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้า ตลอดจนคอยติดตามดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ และ ภาคเอกชน ร่วมมือกันปลูกฝังและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่ก้าวแรก เชื่อว่าอนาคตประเทศไทยจะเต็มไปด้วยผู้ใหญ่ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ คุณธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวว่า สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา แห่งนี้ นับเป็นโครงการต้นแบบของ บริษัท พฤกษา ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายโครงการในอนาคต โดยได้นำแนวความคิด เล่นตามพ่อ ของอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งน้อมนำหลักการเลี้ยงดูในหลวงรัชกาลที่ 9 ของสมเด็จย่า มาเป็นแบบอย่าง ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นพื้นที่กิจกรรมสันทนาการตามวิถีธรรมชาติ สำหรับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 ขึ้นไป ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งได้นำประโยชน์ของการเล่น ปีนป่าย ขุดดิน ก่อทราย วิ่งเล่น ที่ใช้ มือ เท้า และร่างกายสัมผัส รวมไปถึงการพบปะเพื่อนใหม่ ที่ทำให้เด็กเกิด ความสุข สนุกสนาน ร่าเริง มีอิสระทางความคิด จินตนาการ ตลอดจนพัฒนากลไกการเรียนรู้ทางสมองตามธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังช่วยดึงดูดความสนใจให้เด็กๆ ชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน สูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เด็กติดโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต มากจนเกินไป ส่งผลเสียให้เด็กเกิดภาวะเครียด และมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี ลูกบ้านในเครือ พฤกษา ตลอดจนครอบครัวยุคใหม่ร่วมงานด้วย

 

About Author

Leave A Reply

© 2014 Ladyissue.com เว็บผู้หญิง รีวิวเครื่องสำอาง ความสวยความงาม แฟชั่นอัพเดท | designed by tonapp design